Enkele projecten rechtshandhaving overheid

 

Provinciale, gemeentelijke handhaving en omgevingsdiensten: milieu, bouwen en wonen, brandveiligheid

 

 • Nalevingsbeeld- en risicoanalyses bij verschillende sectoren; omgevingsdienst DCMR
 • Probleemanalyse, prioritering, nalevingsbeeld- en risicoanalyse met de Toolkit Handhaving; o.a. Wet Milieubeheer, APV, Bouw, Brandveiligheid; gemeente Haarlemmermeer
 • Professionalisering Milieuhandhaving Twente; met behulp van de Toolkit Handhaving; SEPH Twente en 11 gemeenten

Politie en justitie

 

 • Criminele risicokaart van het Westelijk Havengebied; Gemeente Amsterdam
 • Criminaliteitsbeeldanalyse; milieu Friesland, Openbaar Ministerie (parket Leeuwarden, College van Procureurs Generaal)
 • Criminaliteitsbeeldanalyses vuurwapens en winkeldiefstal; Politieregio Amsterdam-Amstelland

Landelijke inspecties

 

 • Wet Arbeid Vreemdelingen: evaluatie m.b.v. expertsessies; Algemene Rekenkamer
 • Kenniscentum ECD: het belang van kennis en kennismanagement voor de effectiviteit van handhaving; ECD-FIOD
 • Controles doelgerichter gestuurd: bepalen omvang van naleving, effectiviteit van handhaving en prioritering (MIM) door de AID; Ministerie van LNV
 • Methodiek voor risico-analyse bij EVOA-handhaving; IMH VROM
 • Risico-analyse bij pre-arrival selectie van zeecontainers; DIC, Douane, Belastingdienst, Ministerie van Financiën
 • Compliance-analyse WBM in de baggerketen; Ministerie van VROM
 • Knelpuntenanalyse levend vee; Voedsel en waren autoriteit, VWA.