De door CMC in de loop der jaren ontwikkelde instrumenten worden samengebracht in een Toolkit Toezicht. Het hart van de Toolkit Toezicht wordt gevormd door enkele basismodules.

 T11-nalevingsbeeldanalyse of kwetsbaarheid analyse.

Hoe gaan bepaalde doelgroepen met regels en risico’s om, in hoeverre leeft men de regels na; voorzover men niet naleeft, waarom niet, wat zijn de meest kwetsbare aspecten van de norm en de doelgroep; hoe effectief is handhaving; wat kan men allemaal doen om naleving te bevorderen? Een toepassing van de T11 is één van de krachtigste analyse methoden binnen toezicht. Een T11-analyse is samen met de risicomodule een goede opstap voor riskbased toezicht via individuele controles. En het is de ideale opstap voor algemeen preventieve projecten die rekening houden met de specifieke oorzaken van overtreding. De T11 is tientallen malen met vrucht toegepast bij centrale en decentrale toezichtsinstanties. 

 MIM: Management Informatie Matrix

Een MIM geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de (belangrijkste) regels, welke doelgroepen zijn er,  hoe groot zijn de risico’s op de verschillende gebieden, waar moet prioriteit aan worden toegekend, hoeveel capaciteit moet aan verschillende taken worden toegekend? Een MIM levert een transparant, ordenend venster op het overall toezichtsdomein voor een toezicht instantie. 

 CATS: Computer Assisted Toezicht Strategie

Dit is onze nieuwste, meest geavanceerde tool, in feite een strategische AI (artificial intelligente) tool, die een toezichthouder helpt om een analyse van het toezichtsdomein te maken en op basis daarvan een interventie strategie te formuleren, die de effectiviteit van toezicht optimaliseert.

Geïnteresseerd in onze flyer klik hier.

Downloaden klik hier.

Voor uitgebreide informatie ga naar de site van CATS.

In het verlengde van CATS zijn nog een aantal andere modules in te zetten met verschillende functies: geografische informatie Module (CATS-GIS), risico-analyse en risicowaardering (CATS-Alert), internet-search; de module zoekt het internet af (CAT-internet); cultuur van de toezichthouder en de organisatie(s) waarop toezicht wordt gehouden (CAT-cultuur); en, toewijzing van toezichttaken aan medewerkers (CAT-match).

Al deze modules (T11, MIM of CAT-modulen) kunnen zelfstandig worden toegepast, maar ook in samenhang met elkaar. Alles naar behoefte van de toezichthouder, op maat