CMC heeft voor tal van instanties in de wereld van toezicht en handhaving gewerkt. Dit geldt zowel voor de centrale overheid (ministeries en landelijke inspecties) als de decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten). 

Enkele projecten van opdrachtgevers:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van BZK

Ministerie van I&W

NVWA

Inspectie SZW

Algemene Rekenkamer

provincie Noord Brabant

provincie Noord Holland

gemeente Amsterdam

gemeente Haarlemmermeer

gemeente Den Haag

Unie van Waterschappen

Brabantse Delta

DCMR

Gelderse omgevingsdiensten

Politie Amsterdam