De Tafel van Elf, kortweg T11, is een universeel verklaringsmodel van het wel of niet naleven van regels. Dit kunnen wetsregels uit allerlei domeinen zijn (milieu, gezondheid, veiligheid, financiële regelgeving), maar ook maatschappelijke normen, governance codes of de interne voorschriften van een organisatie.

 

De T11 is in 1994  ‘bedacht’ door de oprichter van CMC/T11 Company , en is honderden keren met vrucht toegepast in allerlei projecten, zowel door CMC als door andere partijen. Het model heeft verschillende functies:

  • verklaren van de mate van naleving door het noemen van 11 relevante oorzaken, geclusterd als kennen, kunnen, willen en moeten;
  • het onderscheiden van verschillende vormen van nalevings- en overtreding neiging: per ongeluk overtreden, spontane naleving en overtreding en afgedwongen naleving;
  • nuanceren toezichtstrategie; op basis van een genuanceerd T11 beeld van naleving kan een toezichthouder een genuanceerde toezichtstrategie hanteren, bijv. gericht op tegengaan van per ongeluk overtreden of het versterken van draagvlak;
  • schattingsmethode; voorspellen of schatten van de mate overtreding als een dark number schatting van de omvang van overtreding, als die niet bekend is uit interne registraties of controle-resultaten;
  • evaluatie: de T11 geeft een goede indicatie van de preventie en repressieve kwaliteit van toezicht.

De Tafel van Elf wordt aangevuld door een aantal instrumenten die helpen bij hetzij de analyse van toezichtsproblemen of het opstellen van een strategie. Te noemen zijn MIM, een management informatie module die o.a. is toegepast bij de NWA, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg. De stap van analyse naar interventie wordt nu ondersteunt door onze tool CATS, computer assisted toezicht strategie, Rond CATS zijn aanvullende instrumenten beschikbaar die men zowel afzonderlijk als samen kan toepassen.