T11-nalevingsbeeldanalyse of kwetsbaarheidsanalyse

Marc Duffel
by Marc Duffel

Hoe gaan bepaalde doelgroepen met regels en risico’s om, in hoeverre leeft men de regels na; voorzover men niet naleeft, waarom niet, wat zijn de meest kwetsbare aspecten van de norm en de doelgroep; hoe effectief is handhaving; wat kan men allemaal doen om naleving te bevorderen? Een toepassing van de T11 is één van de krachtigste analyse methoden binnen toezicht. Een T11-analyse is samen met de risicomodule een goede opstap voor riskbased toezicht via individuele controles. En het is de ideale opstap voor algemeen preventieve projecten die rekening houden met de specifieke oorzaken van overtreding. De T11 is tientallen malen met vrucht toegepast bij centrale en decentrale toezichtsinstanties.