Relevante Projecten of Rapporten

 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2019-2020) Branchegericht toezicht met en zonder CATS. In opdracht van de samenwerkende Gelderse omgevingsdiensten.
 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2016-2018). DCMR Branchegericht toezicht; methodiek van informatie- en riskbased toezicht, toegepast op 50 branches. 
 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2014). Casus kredietcrisis: analyse, reconstructie en evaluatie van de rol van toezicht. CMC. (Op te vragen via ruimschotel@t11.net)
 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2013). Eenheid en verscheidenheid van toezichthouders. CMC Consultants Amsterdam(Op te vragen via ruimschotel@t11.net)
 • Gemeenten op de divan: over innovaties in de praktijk van gemeentelijk toezicht en handhaving. (2012) CMC (Dick Ruimschotel en Willem Schroeijers) voor ministerie van BZK in kader van De Andere Overheid.
 • Handhavingscommunicatie; met woorden naar daden.(2004) Uitgave van de Provincie Noord-Holland in opdracht van de projectgroep Handhavingscommunicatie, juli 2004. Opgesteld in samenwerking met Dr. D. Ruimschotel, CMC/T11 Company. Zie link.
 • Gericht toezicht; mogelijkheden voor risk based toezicht (1999), CMC Consultants in opdracht van ministerie van Justitie.
 • Stuurwijs en Gegevenswijs (1998); basis schemata voor informatiehuishouding en strategische sturing bij de politie, in opdracht van Platform voor politiële informatie voorziening, AEF, Utrecht

 Voor het boekje over handhavingscommunicatie is een link gemaakt. Andere rapporten zijn op te vragen bij CMC.

Publicaties

Algemeen: maatschappelijk-governance

 • Ruimschotel, D. (2020) GEM, Governance Evaluative Model, als een gelaagd ordeningsmodel voor beschrijving en waardering van governance principes Goed Bestuur en Toezicht. 2020, nr. 3. (voor een uitgebreidere versie zie ook goodgovernancecentre.org )
 • Ruimschotel, D. (2018). Flux; inspelen op de maatschappelijke veranderingen en stroomversnellingen. Holland Management Review, mei-juni
 • Ruimschotel, D. (2014). Goed Toezicht. Principes van professionaliteit, democratie en good governance. Amsterdam: Mediawerf.

 Publiek toezicht: toezicht door centrale en decentrale overheid

 • Ruimschotel, D (2018) Verkeer als stelsel met stelselverantwoordelijkheid voor veiligheid? Naar een moderne governance opvatting van ‘co-responsibility’ bij stelsels, Bestuurskunde, 2018 (27) 1.
 • Ruimschotel, D. (2016). De Omgevingswet – geldt paradigmawisseling ook voor toezicht? Tijdschrift Milieu, 8.
 • Ruimschotel, D (2016). Effectief toezicht op fraude? In A.E. van Almelo, A.B. Hoogenboom, E.R. Muller & M. Pheijffer (eds.), (541-564). Fraude en fraudebestrijding in Nederland. Deventer: Wolters Kluwer.

 Semipubliek toezicht

 • Ruimschotel, D (2016). Goed toezicht: algemeen beeld, principes, criteria, dilemma’s en pijnpunten, Goed Bestuur en Toezicht. 2017, nr. 4.
 • Ruimschotel, D. (2015). De glijdende schaal van goed naar slecht bestuur van toezicht. Goed Bestuur en Toezicht. Platform voor Governance.
 • Ruimschotel, D. (2015). Wroeten in het duister, groeien naar het licht. In T. van Zonneveld & H. den Uyl (eds.). Zorg voor Toezicht. Amsterdam: Mediawerf.