Relevante Projecten of Rapporten

 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2014). Casus kredietcrisis: analyse, reconstructie en evaluatie van de rol van toezicht. CMC. (Op te vragen via ruimschotel@t11.net)
 • Ruimschotel, D. & Woude, van der A.J. (2013). Eenheid en verscheidenheid van toezichthouders. CMC Consultants Amsterdam(Op te vragen via ruimschotel@t11.net)
 • Gemeenten op de divan: over innovaties in de praktijk van gemeentelijk toezicht en handhaving. (2012) CMC
 • Gericht toezicht; mogelijkheden voor risk based toezicht 1999, CMC Consultants
 • Stuurwijs en Gegevenswijs, Platform voor politiële informatie voorziening, AEF, Utrecht

Publicaties

Publiek toezicht: toezicht door centrale en decentrale overheid

 • Ruimschotel, D. (2016). De Omgevingswet – geldt paradigmawisseling ook voor toezicht? Tijdschrift Milieu, 8.
 • Ruimschotel, D (2016). Effectief toezicht op fraude? In A.E. van Almelo, A.B. Hoogenboom, E.R. Muller & M. Pheijffer (eds.), (541-564). Fraude en fraudebestrijding in Nederland. Deventer: Wolters Kluwer.

Semipubliek toezicht

 • Ruimschotel, D. (2015). De glijdende schaal van goed naar slecht bestuur van toezicht. Goed Bestuur en Toezicht. Platform voor Governance.
 • Ruimschotel, D. (2015). Wroeten in het duister, groeien naar het licht. In T. van Zonneveld & H. den Uyl (eds.). Zorg voor Toezicht. Amsterdam: Mediawerf.
 • Ruimschotel, D. (2018) Verkeer als stelsel met stelselverantwoordelijkheid voor veiligheid? Naar een moderne governance opvatting van ‘co-responsibility’ bij stelsels, Bestuurskunde, 2018 (27) 1.
 • Ruimschotel, D. (2018). Flux; inspelen op de maatschappelijke veranderingen en stroomversnellingen. Holland Management Review, mei-juni