Enkele uitgevoerde projecten

Financiële sector: banken, verzekeraars, pensioenfondsen

  • Kwantificering van de omvang van fraude bij schadeverzekeringen; Verbond van Verzekeraars
  • Kwetsbaarheid van de sector gezondheidszorg voor georganiseerde fraude; Ministerie van Justitie
  • Verzekeringsfraude en risico-analyse bij schade, hypotheek, leven, inkomen, zorg en tussenpersonen
  • Risicosignalering van fraude, fouten en andere onregelmatigheden bij een pensioenverzekeraar