MIM: Management Informatie Matrix

Roman Kraft
by Roman Kraft

Een MIM geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de (belangrijkste) regels, welke doelgroepen zijn er,  hoe groot zijn de risico’s op de verschillende gebieden, waar moet prioriteit aan worden toegekend, hoeveel capaciteit moet aan verschillende taken worden toegekend? Een MIM levert een transparant, ordenend vester op het overall toezichtsdomein voor een toezicht instantie.