Goed Toezicht boek

Op basis van het boek Goed Toezicht is voor toezicht in de publieke sector een leergang Goed Toezicht  ontwikkeld, die de Adequate Toezicht Cyclus uitwerkt. Voor meer informatie zie de folder ondersteunings-traject adequaat toezicht. CATS geldt als de geautomatiseerde ondersteuning van deze strategische leercyclus.