In 2014 publiceerde Dick Ruimschotel zijn boek Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance (Mediawerf, 2014). Het boek omschrijft de betekenis van toezicht en de vele vormen die het kan aannemen, zowel als horizontaal toezicht als verticaal toezicht. De basis methodiek van toezicht; hoe komt men tot goed toezicht. Daarmee is het zowel een leerboek als een – bij tijd en wijle te raadplegen – handboek voor alle toezichthouders. Ook de relatie tussen toezicht en beleid of toezicht en governance komt aan bod. Enkele citaten uit reviews:

  •  “Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen. Dick Ruimschotel verdient veel waardering voor de enorme prestatie die hij heeft geleverd. Een ieder die iets verstandigs te berde wil brengen over toezicht, kan voortaan niet om dit monumentale werk heen.” prof. em. mr. Anthony Brack,, Tijdschrift voor Compliance,
  • “Theorie is verrijkt met casuïstiek, waardoor een caleidoscopisch beeld inzake toezicht ontstaat. Kortom: lezenswaardig en inspirerend!’ Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en Forensisch Accountancy aan de Universiteit van Leiden.
  • “Indrukwekkend.. .. meer dan alleen een naslagwerk. Een Magnum Opus, letterlijk en figuurlijk.” Frans Leeuw, hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.


Bestel hier

Leergang Goed Toezicht (publieke sector)

Op basis van het boek Goed Toezicht is voor toezicht in de publieke sector een leergang Goed Toezicht  ontwikkeld, die de Adequate Toezicht Cyclus uitwerkt. Voor meer informatie zie de folder ondersteunings-traject adequaat toezicht. CATS geldt als de geautomatiseerde ondersteuning van deze strategische leercyclus.

De leergang Goed Toezicht (semipublieke sector)

Ook voor de semipublieke sector is – samen met Willem van Leeuwen – een leergang opgezet. Opzet is dat participanten na het volgen van deze leergang hun strategisch inzichten kunnen vertalen naar hun eigen praktijk. Enkele reacties van de deelnemers aan de leergang:

  • “Niet anders dan complimenten. Een cursus over toezicht die er nog niet eerder was.”
  • “De informele momenten met elkaar op een leuke plek en de manier waarop Dick les geeft is erg goed. Zeer analytisch, en hij zorgt er op een prettige manier voor dat de draad van het verhaal gevolgd wordt, ook na van spoor afwijkende vragen.”

 

Column Vide

Ruimschotel schrijft periodiek een column voor Vide, beroepsvereniging van handhavers, toezichthouders en beleidsevaluatoren. 

Rapporten en Publicaties

Van de tientallen analyses, onderzoeken en rapporten, die CMC in de loop der jaren heeft voltooid, zijn er enkele, die een zekere waarde of actualiteit behouden hebben. Hetzelfde geldt voor sommige publicaties. Voor een overzicht van rapporten en publicaties klik hier