Ruimschotel schrijft periodiek een column voor Vide, beroepsvereniging van handhavers, toezichthouders en beleidsevaluatoren.