by Carl Heyderdahl

CMC heeft verschillende instrumenten ontworpen die helpen bij de analyse van handhaving door instanties en naleving van doelgroepen. De kern hiervan is een integraal nalevingsmodel dat een beeld geeft van alle factoren die een rol spelen bij naleving van regels: het Tafel van Elf-nalevingsmodel. Hier omheen zijn een aantal modules ontwikkeld die samen tot een integrale (risico) analyse komen. Bijvoorbeeld MIM als een overkoepelende Management Informatie Matrix, geschikt voor prioritering en capaciteitstoekenning. 

Met als laatste product, het sterk innovatieve en moderne CATS; Computer Assisted Toezicht Strategie, waarmee toezichthouders hun strategische en operationele toezichtsplannen kunnen versnellen en optimaliseren. 

CMC Consultants heeft een zusterbedrijf, T11 Company. Vandaar dat we in onze communicaties soms de samentrekking CMC/T11 Company hanteren. Vanuit T11 Company worden leergangen georganiseerd, zoals Leergang Goed Toezicht gebaseerd op het handboek. Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance (Mediawerf, 2014).