In 2014 publiceerde Dick Ruimschotel zijn boek Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance. Het boek omschrijft de betekenis van toezicht en de vele vormen die het kan aannemen, zowel als horizontaal toezicht als verticaal toezicht. De basis methodiek van toezicht; hoe komt men tot goed toezicht. Daarmee is het zowel een leerboek als een – bij tijd en wijle te raadplegen – handboek voor alle toezichthouders. Ook de relatie tussen toezicht en beleid of toezicht en governance komt aan bod. Enkele citaten uit reviews:

“Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen. Dick Ruimschotel verdient veel waardering voor de enorme prestatie die hij heeft geleverd. Een ieder die iets verstandigs te berde wil brengen over toezicht, kan voortaan niet om dit monumentale werk heen.” prof. em. mr. Anthony Brack,, Tijdschrift voor Compliance,

“Theorie is verrijkt met casuïstiek, waardoor een caleidoscopisch beeld inzake toezicht ontstaat. Kortom: lezenswaardig en inspirerend!’ Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en Forensisch Accountancy aan de Universiteit van Leiden.

“Indrukwekkend.. .. meer dan alleen een naslagwerk. Een Magnum Opus, letterlijk en figuurlijk.” 
Frans Leeuw, hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.

Voor meer informatie over het boek en bestellen klik hier