Toezicht door de overheid

Toezicht door de overheid

CMC heeft voor tal van instanties in de wereld van toezicht en handhaving gewerkt. Dit geldt zowel voor de centrale overheid (ministeries en landelijke inspecties) als de decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten).  Enkele projecten van opdrachtgevers: Ministerie van

Tafel van Elf, T11

Tafel van Elf, T11

De Tafel van Elf, kortweg T11, is een universeel verklaringsmodel van het wel of niet naleven van regels. Dit kunnen wetsregels uit allerlei domeinen zijn (milieu, gezondheid, veiligheid, financiële regelgeving), maar ook maatschappelijke normen, governance codes of de interne voorschriften

CATS

CATS

CATS: professioneel, effectief toezicht! Wat is CATS?   CATS (Computer Assisted Toezicht Strategie) is een informatiegerichte methodiek om tot een uitgewerkte, meerjaren strategie voor een branche te komen. De methodiek wordt software matig ondersteund door een expert model met als basisprincipes